VOOR EEN BREDER PUBLIEK GESCHREVEN

Boek:

 • Hanna Rijken, Choral Evensong in de praktijk. Theologisch, liturgisch, muzikaal, Utrecht, Boekencentrum, 2022.
 • Hanna Rijken & Thomas Quartier, Zing een nieuw lied. Essay van De Maand van de Bijbel, Heerenveen/Baarn, 2022.

 

Artikelen:

 • Hanna Rijken, ‘Hoe ga je als gemeente om met verschillende liedwensen?’, in: Petrus Magazine (januari 2022).
 • Hanna Rijken, ‘Zingend gedenken’, in: Woord & Dienst, Jaargang 70 / 11 (2021), 24-25.
 • Hanna Rijken, ‘Maria en haar lofzang’, in: Tijdschrift voor gereformeerd belijden nú, 36e jaargang/2 (2021), 14-16.
 • Hanna Rijken, ‘O Praise God in His holiness’. De choral evensong in Nederland (I). Zingen naar Engels voorbeeld’, in: De Waarheidsvriend. Wekelijkse uitgave van de Gereformeerde Bond, (2021), 8-10. https://gereformeerdebond.nl/de-waarheidsvriend/artikelen/zingen-naar-engels-voorbeeld/
 • Hanna Rijken, ‘O Praise God in His holiness. De choral evensong in Nederland (II). Opbouw en uitvoering’, in: De Waarheidsvriend. Wekelijkse uitgave van de Gereformeerde Bond (2021), 8-10.
 • Hanna Rijken, ‘O Praise God in His holiness. De choral evensong in Nederland (III). Verstilling en schoonheid’, in: De Waarheidsvriend. Wekelijkse uitgave van de Gereformeerde Bond (2021), 8-10.
 • Hanna Rijken, ‘Het gemis van koorzang in de liturgie’, in: De Oud-Katholiek. Tijdschrift voor de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, jaargang 137 (juni 2021). https://oudkatholiek.nl/files/2021/06/De-oud-katholiek-nr-2-2021.pdf
 • Hanna Rijken, ‘Alsof de hemel even opengaat’, in: Open Deur (2021, 6).
 • Hanna Rijken, ‘Koor- en cantorijzangers in coronatijd onderzoek’, in: Vocaal (maart-april 2021).
 • Hanna Rijken, ‘Koorklankbord: tips en hartenkreten. Koor- en cantorijzangers in coronatijd onderzoek’, in: NotaBene (januari 2021), 7-9.
 • Rijken, ‘‘What sweeter music can we bring, than a carol, for to sing…’ John Rutter 75 jaar’, in: Gregoriusblad (december 2020).
 • Rijken, ‘Veranderingen in het kerkmuzikale landschap. Kerkmuziek Onderzoek Nederland – enkele uitkomsten’, in: Muziek & Liturgie, Jaargang 89, nummer 5 (2020), 4-7.
 • Rijken, ‘Resacralisatie in de choral evensongs in Nederland’, in: Muziek & Liturgie, Jaargang 89, nummer 4 (2020), 54-55.
 • Hanna Rijken, ‘Verlangen om te zingen’, in: Klooster Magazine. De mensen, de plekken, het Mysterie (Winter 2020).
 • Hanna Rijken, ‘Vertrouwen’, in: Klooster Magazine. De mensen, de plekken, het Mysterie (Herfst 2020).
 • Hanna Rijken, ‘Festival of Lessons and Carols brengt schoonheid en heiligheid’, in: Petrus Magazine, 17 december 2019. https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/festival-of-lessons-and-carols-brengt-schoonheid-en-heiligheid/
 • Hanna Rijken, ‘De Choral Evensong – wat, hoe en waarom? Over de wekelijkse evensongs in de Utrechtse binnenstad’, in: Ouderlingenblad, jaargang 95, nr. 1093 (juni 2018), 26-30.
 • Rijken, ‘‘Loud Organs, His Glory, Forth Tell in Deep Tone’. De Anglican Choral Evensong in de Nederlandse Context’’, in: Het Orgel. Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici, Jaargang 113 (2017) 1, 4-9.
 • Hanna Rijken, ‘Engeland is echt een engel-land’, in: Laetare, jaargang 31 nummer 3 (2015), 4-8.
 • Hanna Rijken, ‘Liturgica in het Liedboek’, in: Eredienstvaardig, jaargang 29, nummer 4 (2013).
 • Rijken, ‘‘O Lord, open Thou our lips’. De Anglican choral evensong’, in: Eredienstvaardig, Jaargang 28, nummer 3 (augustus 2012), 61-70.
 • Rijken, ‘De Anglicaanse choral evensong. Wat, hoe en waarom?’, in: Ouderlingenblad. Pastoraat en Gemeenteopbouw, Kok, Jaargang 90/1031 (november 2012), 14-18.
 • Rijken, ‘A Festival of Nine Lessons and Carols’, in: Gregoriusblad. Over liturgische muziek, Jaargang 136, Nummer 4 (december 2012), 24-27.
 • Hanna Rijken, ‘Als je de mensen maar meekrijgt met hart en ziel! Een interview met Gert Oost (1646-2009)’, in: Eredienstvaardig, jaargang 28, nummer 3 (2012).

Verschijnt binnenkort:

 • Hanna Rijken, ‘Muziek: een middel bij uitstek om hart van postmoderne mens te raken. Choral evensong verbindt met eeuwenoude liturgische tradities’, in: Protestants Nederland. Christelijk opiniërend magazine voor kerk, cultuur en maatschappij, maart 2022.
 • Hanna Rijken, ‘Choral evensongs in the Netherlands’, in: Cathedral Music Magazine, March 2022.
 • Hanna Rijken, ‘Pluriformiteit en kerkmuziek’, in: Gregoriusblad, maart 2022.

Hoofdstuk in boek:

 • Hanna Rijken, ‘Rorate Caeli: Een lied van vertroosting’, in: Leo Fijen (red.), Van Drie Engelen tot Driekoningen. Bidden om betere tijden, Baarn, 2021, 207-209.
 • Hanna Rijken, ‘Lied van verlangen en gebed met een opdracht’, in: Leo Fijen (red.), Van Drie Engelen tot Driekoningen. Bidden om betere tijden, Baarn, 2021, 148-149.
 • Rijken, ‘Het leiderschap van de dirigent’ in: Willem Marie Speelman (red.), Volg de liefde. Leiderschap in het licht van Franciscus en Clara van Assisi, Utrechtse Studies XXII, 2020, 167-175.
 • Rijken, ‘De muziek van Hildegard van Bingen’, in H. Wilbrink (red.), Zicht op Hildegard, Berne Heeswijk, november 2020, 116-126.
 • Rijken, ’’O Praise ye the Lord’. De Anglican Choral Evensong in Nederland’, in: Bert Dicou, Joost Röselaers en Claartje Cruiff (red.), Ons leven vieren. Remonstranten en anderen over liturgie, 2019, 119-125.
 • Rijken, ‘‘My soul doth magnify’. De toe-eigening van de Anglican choral evensong in de Nederlandse context‘, in: Tomson, P. (ed.), Vieren, leren en dienen buiten de kerk. Een symposium in Brussel bij het vertrek van Jaap de Lange, Gorinchem, Narratio, 2012, 22-30.

 

ACADEMISCH

Boek:

 • Hanna Rijken, ‘‘My Soul Doth Magnify’. The Appropriation of Anglican Choral Evensong in the Netherlands, Amsterdam: VU University Press, 2020.

 

Artikelen:

 • Rijken, M.J.M. Hoondert, M. Barnard, ‘Dress in Choral Evensongs in the Netherlands. Appropriation and Transformation of Religiosity’, in: Temenos. Nordic Journal for Comparative Religion 53 (Vol. 2) (2017), 219-244. https://journal.fi/temenos/issue/view/4736
 • Rijken, M.J.M. Hoondert, M. Barnard, ‘O Lord, Save the Queen… or the King?’ Beyond Vernacular Liturgy in the Netherlands, in: NTT Journal for Theology and the Study of Religion 71/3 (2017), 227-241.
 • Rijken, M.J.M. Hoondert, M. Barnard, ‘Turning East. Turning Exit? Turning to the Music! Spatial Practice in Choral Evensongs in the Netherlands’, in: Studia Liturgica 46 (1-2) (2016), 222-242.
 • Rijken, ‘Psalmzang in Nederland’, Theologia Reformata, Jaargang 58/4 (2015), 22-33.https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:TheologiaReformata,20151201:newsml_b77f55b5ae0cfbabc01172ab7cf9d481
 • Rijken, M.J.M. Hoondert, M. Barnard, ‘The ‘Anglican Virus’. The Emergence of Anglican Music in the Netherlands’, in: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 54 (2015), 131-152.
 • Rijken, M.J.M. Hoondert, M. Barnard, ‘’My Soul doth Magnify’. The Appropriation of the Anglican Choral Evensong in the Dutch Context - Presentation of a Research Project’, Jaarboek voor Liturgieonderzoek/Yearbook for Liturgical and Ritual Studies 29 (2013), 83-98.

https://www.academia.edu/26230629/_My_Soul_doth_Magnify_The_Appropriation_of_the_Anglican_Choral_Evensong_in_the_Dutch_Context_Presentation_of_a_Research_Project

Papers (presentaties):

 • Hanna Rijken, ‘Choral and Congregational Singing in the Wake of COVID-19’, Paper Research Presentation, Christian Congregational Music Conference, Oxford, 2021.
 • Hanna Rijken & Kathryn King, Presentation Choral Evensong Experiences (UK&NL) Research, International Choral Evensong Symposium, Utrecht, 2020.
 • Hanna Rijken & Kathryn King, ‘What’s the point of choral evensong?’, Paper Research Presentation, Christian Congregational Music Conference, Oxford, 2019.

 

Overige publicaties:

 • Rijken & S. ‘t Hart, ‘European Church Music in the Nineteenth Century: A Return to the Sources’, in: Reader Music History, Rotterdams Conservatorium (Codarts), 2018

Overige publicaties:

 • Hanna Rijken, Leesplan, Nederlands Bijbelgenootschap, januari 2021. 5 teksten over ‘Gezongen gebeden’ en 5 teksten over ‘Muziek in de Bijbel’.

https://debijbel.nl/leesplannen/muziek-in-de-bijbel, https://debijbel.nl/leesplannen/gebed

CD’s

 • Dubbel-cd Met hart en ziel. Het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken zingt liederen uit het Liedboek. BV Liedboek, 2013 (ISBN 978 94 91575 13 6).
 • Dubbel-cd Met hart en ziel II Advent & Kerst, Veertigdagentijd & Pasen. Het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken zingt liederen uit het Liedboek. BV Liedboek, 2015 ( ISBN 978 94 91575 15 0).
 • Dubbel-cd Met hart en ziel III Kinderliederen – Lied van de Week. Het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken zingt liederen uit het Liedboek. BV Liedboek, 2017 (ISBN 978 94 91575 18 1).
 • Engelse hymnes. Het liefste lied van overzee. Deel 2. Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken, 2017.